Edukativne radionice

Povećajte svoju mobilnost i sigurno kretanje prometnom mrežom

Stručni tim

U edukaciji sudjeluju stručnjaci s Fakulteta prometnih znanosti, Zavod za informacijsko-komunikacijski promet te stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskom fakulteta.

Korisnički zahtjevi

Definiranje korisničkih zahtjeva od iznimne je važnosti radi pružanja svih relevantnih i točnih informacija.

Suradnja s udrugama

Edukacije se provode u suradnji s Udrugama koje okupljaju osobe s invaliditetom na području odbijanja edukacije.

Koristite svoj mobilni uređaj kao asistivnu tehnologiju

Informiranje i sigurno kretanje prometnom mrežom

Korištenjem vlastitog mobilnog uređaja kao asistivne tehnologije moguće je postići veći stupanj mobilnosti te sigurnosti prilikom kretanja prometnom mrežom. Aplikativna rješenja i trenutne suvremene informacijsko-komunikacijske usluge moguće je prilagoditi korisničkim zahtjevima.